Redan 1948 föreslog företagaren Ernst Seim på ett möte med exilesterna i Stockholm att man borde skapa ett hem för de estniska organisationerna genom att förvärva eller bygga ett Estniskt Hus i Stockholm.

Se sidan live!